Almi


På uppdrag av Almi fotograferade vi tre olika företagsägare här i Karlskrona som ska var med i en informations material som Almi ska ta fram.